Sandrol.

17 tekstów – auto­rem jest San­drol..

Świat który znam szar­pie mną..
Bar­dziej i bar­dziej każde­go dnia..

Tak, niena­widzę te­go jak czuję się w środku. 

myśl
zebrała 22 fiszki • 31 października 2010, 01:02

Od tak, na za­wołanie masz to co chcesz.. Mi to lot­to, bo mą naj­lep­szą techniką ma­nipu­lac­ji jest pra­nie mózgu. Uwierz, że znacznie le­piej na tym wychodze niż tu­pałabym nóżką. 

myśl
zebrała 23 fiszki • 28 października 2010, 19:51

Nie uciekaj od te­go, co jest nowe.
De­likat­nie się z tym zapoznaj.
`Bez powodu.. 

myśl
zebrała 27 fiszek • 25 października 2010, 23:19

A gdy­by tak... za­kończyć tę parodię?
Dać uczu­ciom wol­ność. Po­hamo­wać emocje..
Byłoby łatwiej? 

myśl
zebrała 26 fiszek • 15 października 2010, 19:43

[...] Ska­cować szczęście
cudze­go serca. 

myśl
zebrała 55 fiszek • 30 sierpnia 2010, 18:13

Jes­teś tym, kim chcesz..
To wy­maga dys­cypli­ny ale wykonalne. 

myśl
zebrała 27 fiszek • 24 sierpnia 2010, 00:46

Niepot­rzeb­ny mi żaden paź.
Będąc sa­ma, czuję oaze uczu­ciowej stabilności. 

myśl
zebrała 21 fiszek • 12 sierpnia 2010, 20:23

` Człowiek do­piero po stra­cie ludzi do­cenia . 

myśl
zebrała 13 fiszek • 11 sierpnia 2010, 15:04

Pa­miętaj, że Twój język też pot­ra­fi dokopać. 

myśl
zebrała 59 fiszek • 28 lipca 2010, 03:06

Ko­lej­na niep­rzes­pa­na noc.
Mi­liar­dy myśli o nim...
Tak czułym, tym który uk­radł cząstkę mnię i zacho­wał ją tyl­ko dla siebie. Nie umiał skrzyw­dzić, nie pot­ra­fił wyczuć chwi­li kiedy tak bar­dzo go potrzebowałam.
Tym, [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 19 fiszek • 22 lipca 2010, 01:32

Sandrol.

S i ł a r o d z i s i ę z e s ł a b o ś c i. Głęboko w płucach, utknęło mi powietrze.. Opisywać się nie lubię, lepszą metodą jest dać się poznać. [...]

Zeszyty
  • 1 – 1 

  • 2 – 2 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Sandrol.

Użytkownicy
R S T
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność